FAQ Kurutto

 คาร์ซีทไม่สามารถปรับเอนได้

 พนักพิงศีรษะของรถยึดติดกับเบาะรถหรือไม่? ถ้าถอดได้ให้ถอดพนักพิงศีรษะของรถออก

 คาร์ซีทไม่สามารถปรับหมุนได้

  สามารถหมุนคาร์ซีทได้ เมื่อปรับเอนในตำแหน่งที่ 3 เท่านั้น (รายละเอียดโปรดคลิ๊กดู VDO)

 สายเข็มขัดนิรภัยรัดแน่นเกินไป

 เข็มขัดนิรภัยที่พาดไหล่ตึงหรือไม่? กดปุ่มปลดสายแล้วค่อยๆคลายสายออก (รายละเอียดโปรดคลิ๊กดู VDO)

 ไม่สามารถปรับเลื่อนความสูงของไหล่ที่สายนิรภัยได้

  ก่อนอื่นให้ถอดสายรัดไหล่ออกแล้วปรับความสูง (รายละเอียดโปรดคลิ๊กดู VDO)

 สายนิรภัยช่วงบ่าแน่นเกินไป

  กดปุ่มเพื่อคลายสายเข็มขัดนิรภัยออก

เมื่อเด็กน้ำหนัก 7 kg ขึ้นไป

ปรับสายคล้องไหล่ออก และถอดที่รองสะโพกออกเพื่อไม่ให้แน่นเกินไป

ปรับสายเข็มขัดนิรภัยให้เหมาะสมตามช่วงวัย เด็กแรกเกิด – 13kg. ติดตั้งหันไปด้านหลัง , เด็ก 9 – 18 kg. ติดตั้งหันไปด้านหน้า

หมอนรองสะโพกควรวางแนบให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

เด็กนั่งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามรูปประกอบ เพื่อให้สายเข็มขัดนิรภัยที่ไหล่อยู่ในระดับส่วนสูงที่เหมาะสม

ตรวจสอบให้สายเข็มขัดนิรภัยที่ไหล่วางพอดีเพื่อไม่ให้สายไหล่หลุดออกข้างๆ

 หลังคาบังแดดเปิดไม่ได้

 ถ้าผ้าม่านบังแดดขึ้นมาม่านบังแดดจะไม่เปิดออก ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ย้ายผ้าม่านบังแดดลง

ต้องปิดฝาครอบของร่างกายและม่านบังแดดเพื่อเปิดหรือปิดม่านบังแดด